Ahad, 17 Februari 2008

LATARBELAKANG

  1. Atas arahan MAGERAN, Akta Polis 1967 telah dipinda bagi membolehkan penubuhan PKP di bawah Seksyen 68 akta tersebut. Sehubungan itu sebanyak 36 platun PKP telah ditubuhkan pada 2 Mac 1970.
  2. Penubuhan PKP merupakan salah satu kegiatan kokurikulum di sekolah menengah sebagaimana yang ditakrifkan dalan Akta Pelajaran 1961 mengikut Ordinan No. 2
    (Kuasa-kuasa Perlu) Darurat 1969,P.K.(A) 487 bertarikh 20 November 1969 yang diselaraskan oleh PDRM.
  3. Memandangkan keberkesanannya, maka PKP telah diperbesarkan kepada 204 platun pada tahun 1992 dan kepada 579 platun pada tahun 1996 di seluruh negara. Ini bertepatan dengan keperluan Kementerian Pendidikan yang berkehendakkan semua pelajar sekolah menjadi ahli unit beruniform. Di negeri Pulau Pinang, sejumlah 30 buah platun telah ditubuhkan sehingga tahun 2000.