Selasa, 19 Februari 2008

PANGKAT

SIJIL PENGAKUAN

Ketua Polis Daerah bertanggungjawab memberi satu sijil pengakluan kepada semua pegawai dan anggiota PKP yang berjaya menjadi anggota kadet polis.

PENGURNIAAN REBEN

Sebagai satu langkah insentif, seseorang anggota kadet boleh dikurniakan reben untuk dipakai pada uniform setelah menjalani semua ujian aktiviti yang dijalankan dalam KURIKULUM LATIHAN.

LENCANA PANGKAT

Photobucket