Ahad, 17 Februari 2008

PERANAN

TANGGUNGJAWAB KETUA POLIS DAERAH

Ketua Polis Daerah adalah sebagai Pegawai Pemerintah di peringkat daerah berkenaan dan bertanggungjawab atas perkara-perkara berikut:

 1. Menentukan semua anggota-anggota PKP dilengkapi dengan pakaian seragam mangikut skala yang diluluskan.
 2. Memberikan latihan secukupnya kepada anggota PKP seperti yang dinyatakan di Para 16.
 3. Menghadiri aktiviti latihan/perkhemahan peringkat daerahnya.
 4. Mewujudkan jawatan penyelaras/jururulatih PKP di daerah-daerah atas nisbah 1 platun 1 Anggota Pangkat Rendah (APR).
 5. Mewujudkan Komander Kompeni yang berpangkat ASP Kadet di kalangan pegawai Pejabat Pendidikan Daerah/Jabatan Pendidikan Negeri.

TANGGUNGJAWAB PENGETUA SEKOLAH
Pengetua Sekolah bertanggungjawab atas perkara-perkara berikut:

 1. Memilih guru yang berminat dan mempunyai ketokohan dan kewibawaan sebagai Pegawai Kanan Kadet Polis.
 2. Menentukan perjawatan/keanggotaan Kadet Polis dipenuhi setiap masa.
 3. Berhubung dengan KPD bersabit latihan dan aktiviti Kadet Polis.
 4. Mengadakan tempat/kawasan untuk menjalankan aktiviti dengan sempurna.
 5. Menyediakan senarai semak peralatan yang dibekalkan oleh PDRM.
 6. MenghubungiKPD mengenai pertukaran/persaraan/perletakan jawatan Pegawai kanan dan menentukan penggantinya.

PENTADBIRAN
Penaung : Pengetua
Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )
Penasihat : Platun Komander Pembantu Platun Komander / Guru pembantu yang dilantik oleh Pengetua.

AJK; Pemilihan AJK dibuat dalam Mesyuarat Tahunan yang diadakan pada awal sesi persekolahan.

 1. Pengurusi
 2. Naib Pengerusi
 3. Setiausaha
 4. Penolong Setiausaha
 5. Bendahari
 6. Ahli Jawatankuasa Kecil Sekurang-kurangnya 5 orang.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK

Pengerusi

 • Mempengerusikan setiap mesyuarat yang diadakan
 • Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa
 • Meneliti catatan mesyauarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil tindakan.
 • Membincang dan merancang aktiviti tahunan dengan Platun Komander
 • Memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar dan menepati sasaran.

Naib Pengerusi

 • Membantu Pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
 • Menggantikan Pengerusi dalam mengendalikan mana - mana mesyuarat jika Pengerusi tidak hadir.

Setiausaha
• Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkan kepada anggota kadet.
• Menyediakan laporan kepada guru penasihat/Platun Komander.
• Menjemput anggota kadet untuk menghadiri mesyuarat.
• Bertanggungjawab terhadap pengerusi dan Platun Komander.

Penolong Setiausaha
• Membantu setiausaha menjalankan tugas.

Bendahari

 • Mengutip yuran dengan pengetahuan dan persetujuan Platun Komander dan pentadbir sekolah.
 • Mengutip sebarang kutipan yuran yang dikenakan untuk sebarang aktiviti pasukan dengan persetujuan pihak pentadbiran sekolah.
 • Kutipan hendaklah dibuat selepas menerima mandat daripada Platun Komander dan pihak sekolah.

Juru Audit

 • Dua orang juruaudit hendaklah dilantik sekiranya ada jawatan Bendahari atau pungutan wang dijalankan.